Partners

Club 26Twelve

Club 26-12 heeft op vrijdag 26 december, tweede Kerstdag, de deuren aan de Grote Markt 25 geopend. De club zal zich richten op publiek vanaf 23 jaar. “Voor het oudere uitgaanspubliek is er weinig te doen in Almere”, Daar gaat Club 26-12 verandering in brengen.”

Stichting De Schoor

De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, het speelzaalwerk en voor- en vroegschoolse activiteiten en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: verder bouwen aan samen leven!

De Gemeente Almere

In de gemeente Almere vinden vele initiatieven en projecten plaats, waaronder JVSA waar de gemeente Almere een ondersteunende rol inspeelt.

Jong in almere

Op deze site kunnen jongeren tussen de 12 en 23 jaar met een vraag of probleem makkelijk betrouwbare en begrijpelijke informatie vinden en indien nodig de organisatie waar ze terecht kunnen om hulp vragen.

De Politie

De politie is er altijd voor een veiliger Nederland. De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen.

ROSA

ROSA staat voor Regels Op Stap Almere. Deze regels zijn opgesteld door de deelnemende uitgaansgelegenheden. Portiers van de deze uitgaansgelegenheden letten bijvoorbeeld op je leeftijd, je kleding, je houding, eventueel drugsgebruik en of overmatig alcoholgebruik, doelgroep van de zaak, enzovoort. Iemand weigeren op basis van persoonlijke, uiterlijke kenmerken mag niet.

Tactus

Als preventiewerker geven wij gastlessen op basis- en middelbare scholen over de effecten en risico’s van bijvoorbeeld alcohol, drugs en gamen. Ook gaan wij op pad met politie en het jongerenwerk waarin we contact leggen met jongeren in het uitgaansleven.

Week van de dialoog

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in Almere en dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven.