Politie

De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland. De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven. De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen.

Waakzaam en dienstbaar.

Jongeren kunnen ook terecht bij de politie met al hun vragen over veiligheid. Hiervoor kan je terecht bij ‘vraag het de politie

Heb je vragen over veiligheid?

Vraag het de politie!

Dion Ringeling

Mijn naam is Dion Ringeling en ik ben samen met mijn collega Aicha Boumni werkzaam als wijkagent Doelgroepen in Almere. Ik ben zelf van Surinaamse /Antilliaanse komaf en heb mij derhalve gespecialiseerd in deze doelgroepen. Collega Aicha Boumni is van Marokkaanse komaf, en haar expertise ligt op het gebied van de Marokkaanse doelgroep.. Tevens maken wij als lid deel uit van de (inter)regionale Expertgroep Diversiteit van politie Midden Nederland. De expertgroep bestaat uit politiemensen met diverse culturele achtergronden (ook de Nederlandse), die ervaring hebben opgedaan met politiewerk in o.a. Multiculturele wijken.

De politie krijgt in gezinnen en op straat steeds meer te maken met problemen die te maken hebben met Multiculturele achtergronden. Het is daarom van groot belang om binnen het korps inzicht te hebben in de diverse culturen. Als wijkagent doelgroepen kunnen wij hierin een belangrijke bijdrage leveren. Doordat wij de achtergronden van de Antilliaanse, Surinaamse en Marokkaanse cultuur kennen, is het voor ons makkelijker om specifieke problemen binnen deze culturen te herkennen en zodoende in contact te komen met deze doelgroepen. Hierbij staat het met respect omgaan met elkaar uiteraard centraal!

Verder stellen wij onszelf continu de vraag, wat wij kunnen doen om een brug te slaan tussen de politie en de diverse culturen. Het kan zijn dat wij als wijkagenten tegen problemen aanlopen die zo complex en specifiek zijn dat wij ondersteuning nodig hebben in het zoeken naar de juiste aanpak. De expertgroep diversiteit, waar wij dus beiden lid van zijn, kan ons hierin een belangrijke bijdrage leveren.

Tot slot:

Heb je vragen en/of tips voor ons, dan kan je uiteraard altijd contact met ons opnemen.
Je kan dit doen via 0900-8844.
Vraag dan naar Aicha Boumni of Dion Ringeling.
We hopen wat van je te horen!


Teun Mazereeuw

Beste scholier, Op de hoogte blijven van wat er speelt in Almere? Samen met mij Almere veiliger maken? Dat kan! Volg mij op Twitter. Wat kun je van mij verwachten? Mijn tweets bestaan onder andere uit getuigenoproepen, informatie over inbraken en vernielingen in Almere. Daarnaast geef ik informatie over resultaten en mijn dagelijkse bezigheden. Je mag altijd reageren met vragen of tips. Zo werken we samen aan een veilig Almere.

Met vriendelijke groet,
Jouw jeugdagent


Sjoerd van Bennekom

Ik ben Sjoerd van Bennekom, jeugdagent op de basiseenheid Almere Stad West voor de wijken Literatuurwijk, Muziekwijk-Zuid en Almere Poort. Naast jeugdagent heb ik de taken Internetsurveillant, Supporterbegeleider en het opsporen van vermiste minderjarigen. Daarnaast is de kans groot dat je mij aantreft tijdens een horeca-uitje op de Grote Markt te Almere waar ik met het horecateam toezicht hou.

Ik ben aanspreekpunt voor de voortgezet onderwijsscholen Aquarius, Pro Almere, het Groenhorstcollege, Europaschool, Baken Poort, de Internationale school en de jeugdinstellingen Nieuw Veldzicht, Vitree en Doenersdreefzorg.

Met regelmaat zit ik op scholen verschillende zorg en advies overleggen bij en om de week samen met de ambulante jongerenwerkers en de veiligheidscoordinator van de gemeente het Jeugdinterventie team, waar de jeugdgroepen van Almere Stad West besproken worden.

Uiteraard werk je als jeugdagent nauw samen met bureau Jeugdzorg, William Schikkergroep en het Leger des Heils.

Ik werk sinds 2002 nog altijd met veel plezier bij politie Flevoland waarvan de laatste acht jaar op de basiseenheid Almere Stad West.

Op Twitter ben ik ook te volgen onder @sjoerd_jeugd. Alle volgers zijn uiteraard van harte welkom!


Paul Schouten

Mijn naam is Paul Schouten. Ik ben jeugdagent in het gebied Almere Stad West voor de wijken Stedenwijk en Staatsliedenwijk. Ik ben sinds 2001 bij de politie gekomen in januari 2012 begonnen als jeugdagent. Mijn neventaken zijn de mobiele eenheid en mountainbiker bij politie.

Binnen de werkzaamheden van een een jeugdagent gaat alles om de jeugd en veiligheid. Dit is een ruim begrip, maar alle problematieken waarbij jeugdigen betrokken zijn waar politieinzet of advies noodzakelijk is zijn wij betrokken. Ik ben veel te vinden op de middelbare scholen Het Echnaton, Baken Trinitas en Het Baken-stad college en hou contact met de basisscholen in de wijken.

Als jeugdagent werken we veel samen met verschillende partners, waaronder Nieuw Veldzicht, bureau jeugdzorg en de raad van de kinderbescherming,

De overige jeugdagenten in Almere Stad West zijn Sjoerd van Bennekom en Leonie Hemme. Samen met de jongerenwerkers van stichting de Schoor en de veiligheidscoordinator maken we deel uit van het JIT. Hierin wordt een plan van aanpak gemaakt voor jeugdgroepen die bij ons in de wijken actief zijn.


Ton Bennemeer

Mijn naam is Ton Bennemeer, ik werk sinds 1 september 2000 bij de politie Flevoland.

Ik ben in Flevoland begonnen op de auto in de noodhulp en later ben ik bij de recherche gaan werken. In 2004 ben ik wijkagent in Stedenwijk geworden en sinds 1 februari 2013 ben ik wijkagent in Literatuurwijk.

Ik heb als neventaak huiselijk geweld en eergerelateerd geweld, deze taken nemen veel tijd in beslag. Vaak zijn er kinderen in het spel en is het belangrijk dat de kinderen goed opgevangen worden en zo min mogelijk last hebben van de situatie. Vaak zie je waar huiselijk geweld plaatsvindt dat daders dit vroeger ook hebben meegemaakt.

Het werk van een wijkagent is onder andere de oren en ogen in de wijk zijn, je moet veel contacten leggen en samen kunnen werken met je ketenpartners zoals de gemeente, de woningbouwverenigingen, de Schoor, bureau Jeugdzorg, steunpunt huiselijk geweld, buurtbemiddeling, ondernemers, burgers etc. etc.

Met de oren en ogen van de wijk zijn bedoel ik dat je moet weten wat er in je wijk gebeurt, waar de boeven/boefjes wonen, waar sociale problemen zijn, waar overlast is, waar risico gebieden zijn.

Uiteraard kan je dit niet alleen, je hebt daar de hulp nodig van allerlei instanties maar ook vooral van de burger, je moet de burger actief betrekken bij de problemen waar zij last van ondervinden.

Met vriendelijke groet,