Week van de dialoog

Sinds 2007 doet Almere ook mee aan de landelijke Dag van de Dialoog.
Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in Almere en dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen, nieuwe initiatieven op die de binding in de stad versterken

Dit doen we via 4 stappen:
– Voorstellen
– Ervaringen delen
– Dromen
– Acties

Dialoogconcept

Het concept van de Dag van de Dialoog berust op 6 pijlers:

1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties
2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 4 vragen.
4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd.
5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
6. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.

De week van de dialoog

Ga naar de website