Stop vandalisme project de Heliotroop

Eind 2015 zijn wij langs basisschool de Heliotroop geweest. Hier hebben de jongeren de presentatie gegeven over vandalisme en de gevolgen ervan. Na de presentaties zijn we met de groepen 7 & 8 gaan brainstormen over activiteiten, die te regelen zijn tegen vandalisme. Hier zijn vele leuke ideeën naar voren gekomen, zoals:

 1. Protesteren tegen vandalisme;
 2. Lied maken;
 3. Stop vandalisme borden maken en in de wijk plaatsen;
 4. Met mensen in gesprek gaan;
 5. Flyers maken.

Na al deze mooie ideeën zijn we in gesprek gegaan met de leerkrachten. In het gesprek hebben we situatie op school en activiteiten aan elkaar gekoppeld. Dit heeft geleidt tot een traject met verschillende activiteiten.

Het project Stop vandalisme op de Heliotroop ging er als volgt uitzien:

 1. Het tekenen van een poster dat mensen gaan nadenken over vandalisme’
 2. Een sportles krijgen over vertrouwen in de groep en groepsdruk;
 3. T-shirts inkleuren, verdere uitwerking van de posters;
 4. ‘Over de streep’. Elkaar beter leren kennen en nee durven te zeggen;
 5. Flyers uitdelen aan buurtbewoners en interactie aangaan over vandalisme;
 6. Afsluitende quiz. Wat heeft iedereen nou geleerd?

Al deze activiteiten zijn geleidt door de jongeren en hebben veel impact gehad op de leerlingen. Vooral de activiteit ‘over de streep’ had veel impact op de leerlingen en ze hebben elkaar ook beter leren kennen. Bij de andere activiteiten konden de leerlingen hun energie kwijt en zijn creatief omgaan met het onderwerp vandalisme.

Feedback die we kregen van de leerlingen en leerkrachten waren onder andere:

 • “Het was leuk om te doen, waren veel doe dingen.”
 • “In het begin wist ik nog niks van vandalisme en nu weet ik wat het is en wat de gevolgen ervan zijn.”
 • “Het is weer eens wat anders dan het normale schoolprogramma.”
 • “Over vandalisme, groepsdruk etc. te praten is goed voor de kinderen.”