Project Stop vandalisme op het Drieluik

Na aanleiding van de presentatie is Stop vandalisme in overleg gegaan met de school. Tijdens het overleg is er gekeken naar de situatie van de school en de vragen vanuit de school. Met deze informatie is er een ‘project op maat’ gemaakt. Bij vandalisme horen eigenlijk een paar normen en waarden. Deze normen en waarden kunnen ook gekoppeld worden aan hoe er met elkaar op school moet worden omgegaan.

– Je hebt respect voor alles en iedereen om je heen;

– Je bent te vertrouwen;

– Je kunt met andere samenwerken;

– Je mag zijn wie je bent, want je bent zo goed.

In een paar weken zijn er verschillende activiteiten gehouden op school, met als startpunt de bovenstaande vier normen en waarden.

De kinderen hebben aan verschillende activiteiten meegedaan:

– Graffiti les (creatieve les over respect en vandalisme);

– Sport les (vertrouwen krijgen in elkaar, door middel van vertrouwenspelletjes);

– Muurkrant maken (Terugkoppeling van de graffiti les en samen een muurkrant maken);

– Presentatie les (gezamenlijk presentatie muurkrant oefenen en vaardigheden meekrijgen);

– Muziek les (interactie met professionele artiest. Alle voorgaande lessen in één lied verwerken);

– Eindpresentatie aan ouders (muurkrant presenteren aan de ouders en laten zien wat er geleerd is).

De kinderen hebben van het project erg genoten. Hebben veel meegekregen over vandalisme en kunnen nu ook dingen vertellen over de gevolgen van vandalisme. Hiernaast hebben ze nog vaardigheden meegekregen, die ze later in de toekomst altijd weer kunnen gebruiken, zoals presenteren.