Wat doen wij? 

Methodiek

Het zijn meestal jongeren die vandalisme plegen. Daarom is het belangrijk om jongeren bij de campagne te betrekken, zij weten hoe je de doelgroep aan moet spreken.

Stop vandalisme bestaat dan ook uit jongeren, die zich willen inzetten voor de maatschappij. U gaat dus ook met jongeren werken, wanneer u geïnteresseerd bent geraakt.

De afgelopen jaren heeft Stop vandalisme een methodiek ontwikkeld en wat aan u aangeboden kan worden. Dit pakket bestaat uit een presentatie en een daar op volgende activiteit. Het gehele pakket is af te stemmen op de actuele situatie van uw school.

Presentatie

De Presentatie zal bij u op school gehouden worden door een aantal jongeren. Zij zullen de leerlingen meenemen in het onderwerp vandalisme en daar een introductie op geven.

Nadat het onderwerp vandalisme is geïntroduceerd gaan de jongeren het gesprek aan met de leerlingen. Met behulp van kleuren kaartjes (groen, oranje en rood) wordt het gesprek aan gegaan, door middel van stellingen. Het voordeel van werken met kaartjes is dat elke leerling mee wordt genomen in het gesprek en zijn mening kan en durft geven. Met behulp van de kaartjes komen de leerlingen erachter of zij te maken hebben met vandalisme en wat gevolgen van vandalisme zijn.

Na de presentatie zal er samen met de leerlingen gebrainstormd worden over hoe vandalisme aangepakt kan worden. Deze brainstormsessie zal dan vorm gaan krijgen in de vervolgactiviteit.

Als extra toevoeging op de presentatie kan eventueel de wijk- of jeugdagent aanwezig zijn. Deze kan vanuit de kant van de politie ook nog wat meer informatie geven over de gevolgen van vandalisme.

Praktische zaken

Het tijdsbestek van een presentatie zal rond de 60 minuten zijn. Aansluitend op de presentatie zal er dan nog een brainstormsessie plaatsvinden, wat ongeveer 30 minuten gaat duren. In totaal zal de gehele presentatie dus rond de 90 minuten duren.

Het bovenstaande tijdspad is algemeen. Hier kan van afgeweken worden, zodat we alsnog maatwerk kunnen leveren.

Activiteit

Vanuit de brainstormsessie van de jongeren zal er gekeken worden naar activiteiten. Vanuit Stop vandalisme kunnen vele activiteiten aangeboden worden. Als er een bepaalde situatie zich afspeelt in de klas, kan hier de activiteit op afgestemd worden. Thema’s die met vandalisme te maken hebben, zoals groepsdruk of pesten kunnen dan ook worden aangehaald.

Hieronder een greep uit de vele activiteiten die Stop vandalisme al heeft gedaan:

– Muzikale activiteit

Een rap maken of lied maken over vandalisme. Bassischool de Wierwinde heeft zo hun eigen stop vandalisme rap mogen presenteren aan de burgemeester.

– Creatieve activiteit

Op meerdere scholen hebben al graffiti workshops plaatsgevonden. De Architect heeft zo al graffiti doeken mogen maken voor de buurt. Op het Drieluik zijn er muurkranten gemaakt en uiteindelijk gepresenteerd aan de ouders.

– Media activiteit

Hier kan gedacht worden aan workshops filmen, met als thema vandalisme. Het opnemen van een rap en/of lied is bijvoorbeeld gebeurd op de Wierwinde. Een hele eindmusical over vandalisme, van de Polygoon, wordt ook vastgelegd op film.

– Sport activiteit.

Actief bezig zijn met het thema vandalisme is belangrijk. Groepsdruk en vertrouwen hebben om daarin nee te zeggen wordt ontwikkeld in sportactiviteiten. Het Drieluik en de Heliotroop hebben zo’n activiteit al gedaan.

Wat voor activiteit heeft u in gedachte voor de jongeren?