Wie zijn wij?

Wij zijn de jongeren van Jongeren Veilig Stadshart Almere (JVSA), die de campagne Stop vandalisme hebben omarmd. Wij vinden het belangrijk dat het plegen van vandalisme ontmoedigd wordt.  zorgt voor een veilige en gezellige leefomgeving voor jong en oud. Het ontmoedigen van vandalisme probeert JVSA tegen te gaan door het bewustzijn te vergroten van de gevolgen van vandalisme.

Niet alleen JVSA houdt zich bezig met Stop vandalisme. Vele andere organisaties ondersteunen de campagne Stop vandalisme en werken samen met JVSA. Hieronder de samenwerkende organisaties:

  • Gemeente Almere – JVSA en de gemeente werken samen aan Stop vandalisme.gemeente-Almere-large
  • Stichting de Schoor – JVSA is een deel van Stichting de Schoor, vanuit de stichting worden de jongeren ondersteund voor Stop vandalisme.de-schoor-logo-nieuw
  • Jongeren Raad Almere (JRA) – Het andere jongerenplatform van Almere ondersteunt Stop vandalisme in de presentaties en activiteiten.

Logo JRA

 


Hieronder de leden van Stop vandalisme:
Sander Blokland

Sander Blokland

Coordinator jongeren Stop vandalisme

Voorzitter van de jongerengroep JVSA. Hiernaast afgestudeerd aan de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Stop vandalisme is in het verlengde van deze opleiding. Samen met andere partijen werken aan het verminderen van vandalisme!
Romeo Lobo

Romeo Lobo

Coordinator Jongeren Veilig Stadshart Almere

Ik ben ambulant jongerenwerker, in het centrum, van stichting de Schoor. Ik doe dit werk al vele jaren en de laatste jaren ben ik hierbij ook de coördinator van dit jongeren platform. Dus wil jij je idee uitwerken neem dan contact met mij op en dan gaan wij er met JVSA aan werken!

Deze groep bestaat uit jongeren van de groep JVSA en hun netwerk.