Topics

Topics leveren een concrete bijdrage aan de sociale cohesie binnen de deelnemende wijken. Constructieve dialoogactiviteiten brengen de belevingswerelden van jongeren en buurtbewoners dichter bij elkaar. Dit heeft een directe impact op het onderlinge begrip wat bijdraagt aan de sociale structuur en sfeer binnen de wijken.

Daarbij biedt Topics een podium aan jongeren om hun eigen verhalen te vertellen en kennis te maken met verhalen van jongeren of buurtbewoners met andere culturele en religieuze achtergrond. Het project geeft jongerenwerk handvaten om zelfstandig dialoogactiviteiten door jongeren voor jongeren en andere buurtbewoners te organiseren ter bevordering van de sociale cohesie. Tot slot biedt Topics waardevolle informatie over de jongeren en buurtbewoners van de wijk, die ingezet kan worden voor verdere beleidsbepaling van de wijkaanpak.

Laatste nieuws